Niemal każda osoba na przestrzeni swojego życia musi podejmować określone decyzje w sprawach majątkowych. Te decyzje mogą być bardzo różne – od tych związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i tych dotyczących rodziny. Bez względu na rodzaj i złożoność tych spraw zawsze warto skorzystać z usług dobrego prawnika, który nie tylko udzieli odpowiednich porad i wskazówek, ale też – o ile zajdzie taka konieczność – będzie reprezentować swojego klienta w urzędzie lub w sądzie. A zakres działania prawnika w sprawach majątkowych jest naprawdę szeroki.

Zakres pomocy adwokata w sprawach majątkowych

Sprawy majątkowe to jedna z tych dziedzin, w których możemy potrzebować pomocy adwokata. W tym przypadku taka pomoc prawna obejmuje bardzo szeroki zakres. Tutaj warto wymienić:

  • podział majątku (zarówno małżonków, jak i konkubentów)
  • sprawy związane z ustaleniem rozdzielności majątkowej
  • rozliczenia poniesionych nakładów finansowych
  • rozliczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • mediacje i rozprawy sądowe w zakresie spraw majątkowych
  • uniknięcie odpowiedzialności za długi małżonka lub partnera
  • zabezpieczenie przed niewypłacalnością partnera

Pomoc prawna w zakresie spraw majątkowych dotyczy nie tylko określonych porad, ale też tworzenia wniosków i pism oraz występowania przed sądem w imieniu klienta.

Kategorie: Porady